Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb.

Her kan du læse mere om, hvordan du søger tilskud hos Kultur- og Fritidsudvalget (KFU).

Økonomi

I skal fremsende både et budget og en finansieringsplan for jeres arrangement/projekt. Budgettet skal være realistisk og indeholde en opgørelse over indtægter og udgifter. Finansieringsplanen er en oversigt, der indeholder oplysninger om følgende

  • Hvem der støtter arrangementet/projektet og med hvor meget
  • Hvilke tilskud der er søgt og bevilliget/ikke bevilliget
  • Samarbejdspartneres bidrag
  • Egenfinansiering