Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb.

Her kan du læse mere om, hvordan du søger tilskud hos Kultur- og Fritidsudvalget (KFU).

Ansøgning

Det er KFU der bevilliger midlerne fra Kulturudvalget rådighedsbeløb. For at ansøge KFU om tilskud til dit arrangement/projekt skal du sende en ansøgning med et budget til Kultur- og Fritidsafdelingen. De vil behandle ansøgningen inden den sendes til KFU.

Der er ikke noget fast skema, men ansøgningen bør indeholde følgende:

  • En kort beskrivelse af arrangementet eller projektet med fokus på det kulturelle indhold
  • En tydelig angivelse af hvor og hvornår arrangementet eller projektet finder sted
  • En beskrivelse af hvordan arrangementet eller projektet markedsføres
  • Et overslag på det forventede antal gæster, publikum eller deltagere
  • En angivelse af hvem der søger om tilskuddet, og hvor meget der søges om
  • Et budget og en finansieringsplan for arrangementet/projektet

Ansøgningen bør fylde max. 1 side.