Kulturudvalgets rådighedsbeløb.

Her på siden kan du læse mere om, hvordan du søger Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om tilskud til arrangementer og projekter af kulturel karakter.

Som udgangspunkt kan alle borgere, foreninger mv. i Herning Kommune søge om tilskud. Der gives som udgangspunkt IKKE tilskud til byfester og revyer. Der gives heller ikke tilskud til andre arrangementer/projekter, hvor hensigten er at indsamle penge til andre formål - herunder også velgørenhed.

Der er ikke nogen øvre eller nedre grænse for det beløb, der kan søges, men KFU har en begrænset pulje til rådighed hvert år. 

Det er KFU der bevilliger midlerne fra Kulturudvalget rådighedsbeløb. For at ansøge KFU om tilskud til dit arrangement/projekt skal du sende en ansøgning med et budget til Kultur- og Fritidsafdelingen. De vil behandle ansøgningen inden den sendes til KFU.

Der er ikke noget fast skema, men ansøgningen bør indeholde følgende:

  • En kort beskrivelse af arrangementet eller projektet med fokus på det kulturelle indhold
  • En tydelig angivelse af hvor og hvornår arrangementet eller projektet finder sted
  • En beskrivelse af hvordan arrangementet eller projektet markedsføres
  • Et overslag på det forventede antal gæster, publikum eller deltagere
  • En angivelse af hvem der søger om tilskuddet, og hvor meget der søges om
  • Et budget og en finansieringsplan for arrangementet/projektet

Ansøgningen bør fylde max. 1 side. 


I skal fremsende både et budget og en finansieringsplan for jeres arrangement/projekt. Budgettet skal være realistisk og indeholde en opgørelse over indtægter og udgifter. Finansieringsplanen er en oversigt, der indeholder oplysninger om følgende

  • Hvem der støtter arrangementet/projektet og med hvor meget
  • Hvilke tilskud der er søgt og bevilliget/ikke bevilliget
  • Samarbejdspartneres bidrag
  • Egenfinansiering

Frister

Frister for indsendelse af ansøgning er senest 3 uger før KFU's næste møde. Mødekalderen kan du se her.

Hvis du har spørgsmål kan du ringe eller skrive til Kultur- og Fritidschef Morten Koppelhus på 9628 8630 eller bekko@herning.dk. 

Den færdige ansøgning sendes inden fristens udløb ligeledes til Kultur- og Fritidschef Morten Koppelhus.

Kontaktinfo

Michelle Marie Østergaard Johnsen
Kulturkoordinator
Tlf.: 22808224
Mobil: 22808224
Send e-mail til bekmj@herning.dk

Kristina Lundsgaard Gaardsted
Kontorassistent
Tlf.: 96288635
Send e-mail til bekkg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.