Jubilæumsfond

Se om I kan få tilskud til reparation og vedligehold af forsamlingshuset. Gælder kun huse, der ikke får støtte efter folkeoplysningsloven.

Tilskud gives som hjælp til selvhjælp til renovering, bygningsvedligeholdelse og bygningsforbedring. Der gives ikke tilskud til løst inventar og almindelig løbende vedligeholdelse.

Jubilæumsfondens sekretariat indkalder i december måned ansøgninger fra de forsamlingshuse, der er omfattet af støtteordningen.

Danske pengesedler og mønter

Kontaktinfo

Kristina Lundsgaard Gaardsted
Kontorassistent
Tlf.: 96288635
Mobil: 30618130
Send e-mail til bekkg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.