Udviklingspuljen

Udviklingspuljen kan søges af foreninger, der er optaget under Fællesudvalget for de Blandede Foreninger.

Hvert år bliver der afsat 70.000 kr. til udviklingspuljen.

Du kan få tilskud til

  • tiltag, der støtter arbejde med unge
  • tiltag, der arbejder på tværs af foreninger
  • tiltag, der udvikler foreningens arbejde
  • indkøb af materiel, der støtter foreningens arbejde

Du kan ikke få tilskud til

  • rejser, udflugter, ture m.v.
  • projekter, som er afviklet inden ansøgningen behandles - herunder også materialer, der allerede er købt og taget i brug
  • underskudsgaranti
  • almindelige foreningsaktiviteter - herunder tøj og sko mv. 
  • aktiviteter, der hører hjemme under anden lovgivning
  • kommercielle aktiviteter

Ansøgningsfrist

Tilskuddet kan søges 2. gange årligt. Der er ansøgningsfrist 1. april og
1. oktober.

Du finder ansøgningsskemaet på www.conventus.dk

frø der spirer

Kontaktinfo

Aase Andersen
Tlf.: 96288639
Mobil: 22450691
Send e-mail til bekaa@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.