Godkendelse som folkeoplysende forening

Her kan I læse om, hvad der skal til for at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Stiftende generalforsamling

Når vedtægterne er på plads, er I klar til at holde den stiftende generalforsamling.

På den stiftende generalforsamling skal I omkring disse punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Forslag til vedtægter til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent og forslag til budget.
  5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Referatet kan ses som foreningens fødselsattest, og I kan få brug for den i mange sammenhænge. Den er eksempelvis bevis på, at foreningen eksisterer.

Husk derfor at blive enige om, hvem der gemmer referatet sikkert, så det altid kan findes frem igen.