Godkendelse som folkeoplysende forening

Her kan I læse om, hvad der skal til for at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Folkeoplysningsloven i korte træk

For at være en folkeoplysende forening skal I leve op til kravene i Folkeoplysningsloven.

Det er vigtigt, at I sætter jer ind i loven. På den måde bygger I jeres forening på det rigtige grundlag.

Vi gennemgår her nogle af de vigtige paragraffer i korte træk. I kan også læse hele loven her. 

Formålet med loven

Formålet lyder i §1: 

"Lovens afsnit I skal med respekt for forskellige holdninger sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på demokrati, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag".

Krav til foreninger

I lovens §4 lyder det, at de folkeoplysende foreninger skal:

  1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov
  3. have en bestyrelse
  4. være demokratisk opbygget
  5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
  6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, jf. § 14, stk. 3
  7. være hjemmehørende i tilskudskommunen
  8. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Foreningsarbejdets formål

Paragraf 14 som der henvises til i punkt 6 ovenfor, beskriver det frivillige folkeoplysende foreningsarbejdes formål.

"Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtigende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet".