Det Blå Rum ved Fuglsang Sø

Besøg Det Blå Rum og få adgang til et væld af rekreative natur- og vandoplevelser.

Bæredygtighed i fokus

Projektet sætter nye standarder for bæredygtighed i Herning Kommune. Bæredygtighed er tænkt ind på alle planer i Det Blå Rum - lige fra selve byggeriet af anlægget til brugerens benyttelse og oplevelse af området.

For at sikre, at Det Blå Rum giver et så lavt CO2-aftryk som muligt, er alle materialer blevet vurderet i en analysemodel, der anvendes i bæredygtige byggerier, og som beskriver materialernes vej "fra vugge til grav". Konkret betyder det, at materialerne er miljørigtige og kan genanvendes, hvis anlægget engang i fremtiden skal tages ned eller bygges om.

Det Blå Rum har solceller og batteripakker, som skal drive en stor del af husets energiforbrug.

For at synliggøre klimaaftrykket ved Det Blå Rum bliver energiforbruget fulgt og monitoreret, så det er muligt for brugerne at følge med i energiforbruget og opnå bevidsthed og læring om bæredygtig adfærd.