Visionsaftale - Bevæg dig for livet

Her finder du visionsaftalen, som Herning Kommune har indgået i samarbejde med DIF og DGI.

Organisering

Organiseringen af Bevæg dig for livet i Herning kommune består af en politisk følgegruppe og en administrativ styregruppe.

Politisk følgegruppe:

Den politiske følgegruppe mødes to gange årligt for at drøfte status på indsatserne og sikre den fornødne politiske forankring.

Fra Herning Kommune deltager:

 • Borgmesteren
 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
 • Formanden for Børne- og Familieudvalget
 • Suppleret af Direktør for By, Erhverv og Kultur samt Kultur- og Fritidschefen.

Fra Idrætten:

 • Formanden for DGI
 • Næstformanden for DIF
 • Formanden for DGI Midtjylland
 • Formanden for Herning Idrætsråd
 • Suppleret af lederen af den fælles kommunale enhed for DIF og DGI samt direktøren for DGI Midtjylland.
 • Projektlederen for visionskommunen deltager i mødet som referent.

Administrativ styregruppe

Den administrative styregruppe har ansvaret for, at aftalen forankres og implementeres. Gruppen mødes 3 til 4 gange årligt og bliver sammensat ud fra indsatserne i handleplanen.

 • Faste medlemmer fra Herning Kommune:
 • Kultur- og Fritidschefen
 • Sundheds- og Ældrechefen
 • Øvrige kommunale chefer inddrages efter behov.

Faste medlemmer fra idrætten:

 • Lederen af den fælles kommunale enhed for DIF og DGI
 • Direktøren for DGI Midtjylland.
 • Sekretariatslederen for Herning Idrætsråd

Projektlederen for visionskommunen.

Projektorganisation

Projektlederen har til ansvar i samarbejde med Kultur- og Fritidschefen og direktøren for DGI Midtjylland at lave en projektstruktur, der sikrer, at alle forvaltningsområder og de relevante kompetencepersoner fra DIF og DGI samt øvrige relevante samarbejdspartnere inddrages i arbejdet med udmøntningen af aftalen.

Beslutning af konkrete indsatser og tiltag derudover følger den normale styringssløjfe.