Pulje til nye Bevæg dig for livet initiativer

Bliv klogere på Bevæg dig for livets pulje for nye initiativer, der skal hjælpe igangsætningen af nye aktiviteter og initiativer.

Gode råd til ansøger

I ansøgninger til Bevæg dig for livet puljen er det vigtigt at beskrive projektet/initiativet så præcist som muligt.

Realistisk

Vær bevidst om, at puljens midler skal komme mange borgere til gode. For at komme i betragtning skal ansøgere vise, hvordan det er realistisk og meningsfuldt at gennemføre det skitserede projekt/initiativ.

Målrettet og afgrænset

Søg kun til ét projekt/initiativ og læg hovedvægten i ansøgningen på det enkelte projekt/initiativ frem for ansøgers virke som helhed. Den enkelte ansøger kan have mange interessante aktiviteter, men det er det enkelte målrettede og afgrænsede projekt/initiativ, der vil ligge til grund for sagsbehandlingen af ansøgningen.

Konkret og præcist

Vær så detaljeret, konkret og præcis som mulig i beskrivelsen af de til projektet/initiativet knyttede indsatser og budgetposter.

Egen investering og forankring

Vis hvordan ansøger selv vil være med til at løfte projektet/initiativet ved at lægge egne midler, timer eller andre ressourcer i realiseringen. Beskriv gerne, hvordan projektet/initiativet kan skabe en positiv forandring på langt sigt.

Samarbejde og deling:

Beskriv eventuelle samarbejdspartnere i form af foreninger, skoler eller andre, der måtte være involveret.

Beskriv gerne, hvordan det skitserede projekt/initiativ og erfaringerne derfra kan komme andre til gode.