Pulje til nye Bevæg dig for livet initiativer

Bliv klogere på Bevæg dig for livets pulje for nye initiativer, der skal hjælpe igangsætningen af nye aktiviteter og initiativer.

Hvad kan puljen søges til?

Puljen kan søges til:

 • Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive. Der skal sættes fokus på bevægelse, og målgruppen skal inkluderes i et fællesskab
 • Konkrete udgifter til fx trænerudgifter/instruktørhonorar, halleje m.m. som hænger sammen med Bevæg dig for livet initiativet/projektet
 • Uddannelse af instruktører til at favne nye målgrupper og starte nye aktiviteter

Der kan som udgangspunkt søges 5.000 kr. pr. projekt.

Der vil lægges vægt på:

 • Aktiviteter der favner en specifik aldersgruppe med lav idrætsdeltagelse
 • Aktiviteter der favner grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskabet - fx socialt, familie- eller arbejdsmæssigt
 • Udviklingsinitiativer der styrker ansøgerens aktiviteter i lokalområdet
 • Udviklingsinitiativer hvor der skabes læring, som andre idrætsforeninger kan få glæde af

Puljen er afsat for at støtte initiativer, der får flere borgere gjort aktive og ikke afsat med fokus på en specifik målgruppe. Der kan derfor søges til initiativer uanset aldersgruppe og baggrund.

Der kan ikke søges midler til: 

 • Projekter der er færdige og allerede foretagne investeringer
 • Elitesatsninger
 • Faste driftsmæssige udgifter, såsom spillertøj og turneringsgebyr
 • Sportsrejser eller sociale udflugter
 • Forplejning til arrangementer
 • Anlægsbyggeri og renovering af ejendomme og udearealer m.m.
 • Foreningernes almindelige drift
 • Projekter med et kommercielt sigte

OBS! Det er en betingelse, at projektet, hvortil der søges om støtte, ikke er igangsat før endeligt tilsagn skriftligt er meddelt.