Ansøgning til Bevæg dig for livets pulje for nye initiativer

Send en ansøgning til puljen for nye initiativer under Bevæg dig for livet. Puljen skal sætte gang i nye aktiviteter og initiativer, der kan støtte målet om 5300 flere motionsaktive borgere i 2025.

Information om ansøgningen:

Der er løbende frist for indsendelse af ansøgninger, og de vurderes derfor også løbende.

Ansøgninger kan efter fremsendelse enten godkendes til fuld eller delvis bevilling, men kan også modtage afslag. Ansøger er derfor ikke sikker på at få det fulde ansøgte beløb.

Den godkendte bevilling udbetales, når ansøger har indsendt dokumentation for afholdte udgifter. Dokumentationen fremsendes via mail til Mette Skærbæk, projektleder for Bevæg dig for livet. 

Vi forventer, at arrangøren giver en tilbagemelding på projektets/initiativets forløb og deltagerantal ved at indsætte det i evalueringsskemaet, der fremsendes ved eventuel godkendelse.

Bevæg Dig For Livets pulje for nye initiativer

Kontaktperson
Samarbejdspartnere
Projektbeskrivelse
Tidsplan
Målgrupper og deltagere
Budget
Eventuelt andre oplysninger

Kontaktinfo

Mette Skærbæk Petersen
Projektleder
Tlf.: 22224372
Mobil: 22224372
Send e-mail til mette.skaerbaek@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.