Pop-up gåruter

I corona-tiden har rigtig mange opdaget glæden ved at gå ture. Det kan dog godt blive ensformigt at gå den samme rute igen og igen. Derfor kan du her læse om nogle helt nye pop-up gåruter, der kan inspirere til at komme ud i naturen og rundt i kommune.

4. juli - 11. juli - Sinding-Ørre

Brydningstiden

I samarbejde med Sinding-Ørre Borgerforening inviterer vi dig ud til det nye kulturprojekt, som kaldes "De fire hjørnesten - Brydningstiden."

Brydningstiden dækker over flere ruter på 2 km, 9 km, 12 km og 18 km og kan benyttes af gående og cyklende. Alle ruter er markeret med skilte, og undervejs er det muligt at lytte til lydhistorier, hvor nogle af Ørres afdøde personligheder "lægger stemme" til fortællingerne. Blandt dem er gårdejer og forfatter Konrad Understrup, præsten Enevold Terkelsen og Johanne Tygesdatter fra fattigkolonien i Sammelstedby.

Startsted: Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre, Ørre Byvej 83.

Om projektet

Brydningstiden er første etape af kulturprojektet "De fire hjørnesten" og er anlagt i samarbejde mellem Sinding-Ørre Borgerforening, Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre, Herning Kommune, KOMO A/S, historiker Charlotte Lindhardt og Museum Midtjylland samt velvillige, private lodsejere.

Brydningstiden dækker perioden 1870 til 1900, hvor Ørre sogn undergik store forandringer. I 1870 var Ørre et fattigt hedesogn med store forskelle mellem de fattige i fattigkolonien Sammelstedby og de rige gårdmænd langs åerne. De religiøse retninger med grundtvigianere, indremissionærer og dømmere stod stærkt mod hinanden og var bl.a. årsagen til, at Ørre inden for én uge i 1889 fik både forsamlingshus og missionshus. Samtidig var det en tid, hvor St. St. Blicher allerede havde skrevet om Kjeltringeballet, og hvor Evald Tang Kristensen stadig gik rundt og indsamlede sagn, folkeeventyr og viser.

Der var mange gode kræfter til stede, blandt andet præsten Enevold Terkelsen, afholdsapostelen Ole Nielsen Nygaard og skolelæreren Iver Holmgaard, som prægede egnen med nye foreninger, foredrag og oplysning. Omkring 1900 var Ørre et forandret sogn. Heden var ved at blive opdyrket, der var kommet plantager, og ungdommen havde opdaget muligheden for uddannelse og social mobilitet.

Tag familien med på en spændende gåtur i kultur og historie.

Stien åbner officielt lørdag den 3. juli kl. 13.30.

"Bjergene i Sinding" - en natursti

"Bjergene i Sinding" er en ca. 4 km natursti, der går igennem et meget smukt landskab med bakker, dale, skov, mose, marker og enge.

Geologisk set ligger Sinding på den østlige kant af Skovbjerg Bakkeø, som dannedes under den forrige istid for mere end 100.000 år siden.

Navnet "Bjergene i Sinding" er valgt, fordi det vrimler med gamle stednavne, som ender på "bjerg", "høj" og "dal"

Startsted: Søvndalvej mellem de to fodboldbane.r

Tag familien med på spændende gåture i natur, kultur og historie.