Pop-up gåruter

I corona-tiden har rigtig mange opdaget glæden ved at gå ture. Det kan dog godt blive ensformigt at gå den samme rute igen og igen. Derfor kan du her læse om nogle helt nye pop-up gåruter, der kan inspirere til at komme ud i naturen og rundt i kommune.

30. april - 6. maj - Skarrild

I denne uge skal vi til Skarrild og nyde to gåture.

Parkering og start for begge ruter er som udgangspunkt på Kirkepladsen i Skarrild, Kirkepladsen 1A, Skarrild, 6933 Kibæk. Det er også her, man finder turistkontoret i Skarrild.

Da det er kirkens parkeringsplads man benytter, vil vi bede jer respektere, at der skal være plads til kirkens gæster, når der er kirkelige handlinger.

Der er offentligt toilet ved indgangen til turisthuset.

Ruterne er lavet i samarbejde med Skarrild Borgerforening.

Birkestierne ca. 4 km - markeret med pink flag

Besøg Akvædukten, som findes for enden af Dalgasstien, der løber langs med kanalen, og som starter lidt syd for købmanden. Akvædukten er, så vidt vides, den eneste i Danmark. Den blev anlagt i 1950, da en tidligere jordvold og trækasse over Lustrup bæk skyllede væk under et voldsomt uvejr i 1949. Den fører Dalgaskanalen over bækken, som risler stille nogle meter nede. Akvædukten eller "Kassen" som den bliver kaldt, var tidligere et yndet sted for byens børn at bade om sommeren.

Følg Søndergårdsparken tilbage til Hovedgaden, bliv på samme side, gå ned af en trappe og langs med Skjern å modsat side af Hovedgaden som Kanopladsen. Her vil man senere gå langs med et gammelt stykke håndgravet kanal, der dog er afskåret og hvor der ikke længere løber vand.

Her vil du finde den første bænk på turen. Følg flagene og de grønne pile som vil føre dig til den første birkesti. Trampestien vil føre dig gennem forskellige nyere plantede skove, lyng og videre til en skovsø. Birkestierne fremkommer ved at der 2009 er plantet egeskov, hvor ammetræerne her er birketræer og fyrretræer. Disse skal hjælpe egetræerne til at vokse op. Nu kan vi så følge birketræerne på stierne, og nyde deres hvide stammer. Hvis du følger pilene, vil du komme til et lyngstykke ved at krydse Nr. Karstoftvej. Lyngen bliver plejet, så der ikke skyder nye små træer op og skygger for lyngen, dog er der stadig nogle få større træer på stykket. Hvis man ser godt efter, kan man se nogle huller, det er fra dengang man gravede grus med håndskovl. Når man fortsætter at gå langs med lyngstykket, kommer der en skovvej, den følger man til venstre over Nr. Karstoftvej. Kort efter skal man igen gå til venstre langs med et skel på højre side. Her kan man se efter veksler fra rådyrene. Der hvor de har deres veksler, har de ædt af træerne, så de faktisk kan holde dem nede, til det kun er små buske.

Nu kommer du til shelterpladsen, hvor der er gravet en sø i 2010. Her er der også bænke. Her kan man parkere med autocampere som medlem af Pintrip. Følg de grønne pile og flagene og du vil gå gennem skoven til du bliver ledt mod vest til den sidste Birkesti. Her vil du finde en bænk, hvor du kan nyde synet ud over markerne, inden du vil komme tilbage til Nr. Karstoftvej og Hovedgaden.

Se kort her.

Skjern å og Røverstuen 5,7 km - markeret med røde flag

Fra Kirkepladsen går man mod syd ned over Skjern Å og ved Kanopladsen går man igennem klaplågen og følger den trampede sti langs åen. Du vil på ruten gå mellem får og heste og opleve Skjern Å i sit naturlige leje. Her er man gæst på lodsejerens private ejendom. Pas på naturen og husk at holde hunden i snor og tage dit affald med dig. Sporet kan delvist være trampestier.

Sporet følger kanten af det lyngklædte hedeområde. Den 40 meter høje Bonus-vindmølle på heden er rejst af Danmarks Lærerforening i 1995. På heden nær skrænten til Skjern Å er der spor af to historiske fårefolde, som skulle værne fåreflokken om natten. Digerne omkring de to folde blev lavet af lyng og hedejord. Turen langs åen kræver passage af stejle skrænter. Gangbesværede kan i stedet følge skovvejen.

Engene er opstået ved lang tids høslæt og afgræsning. Ved åen er der vådområder, som har stor betydning for fugle, padder og sommerfugle. Uden afgræsning vil engene på få år vokse til med fyr, gyvel og tjørn samt træer og buske.

Røverstuen er blot en af mange røverstuer i det vestjyske. Til mange af stuerne knytter der sig sagn om røvere, der lå på lur efter de vejfarende. Sagnene har som regel ikke så meget på sig, men er ofte et folkenavn, der knytter sig til hulninger i landskabet. Hulningerne er fremkommet ved at lyng og morlaget havde været brændt af, så vind kunne blæse det løse sand væk fra hedebankerne.

I skoven kan man høre og se mange forskellige fugle: solsort, sangdrossel, dompap, musvit, blåmejse, sumpmejse, bogfinke, grønirisk, gærdesmutte, fuglekonge, gransanger, løvsanger, havesanger, skovdue, skovskade og stor flagspætte. På de åbne strækninger kan man møde gulspurv, hvid vipstjært, sanglærke, landsvale, vibe og skovpiber. Der ses jævnligt overflyvende fiskehejrer og musvåger. 

Se kort her.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Poul Kæseler på mobil 20 32 08 68

eller Tina Pedersen på mobil 26 13 63 02.

Rigtig god tur!