Pop-up gåruter

I corona-tiden har rigtig mange opdaget glæden ved at gå ture. Det kan dog godt blive ensformigt at gå den samme rute igen og igen. Derfor kan du her læse om nogle helt nye pop-up gåruter, der kan inspirere til at komme ud i naturen og rundt i kommune.

Herning Kommune og projekt Bevæg Dig For Livet er gået sammen med nogle af de lokale foreninger om en række nye pop-up gåruter. 

Sammen præsenterer vi i de kommende uger en håndfuld spændende ruter ude i det smukke, midtjyske landskab. Du vil løbende kunne se ruterne her på siden. Læs mere om de enkelte ruter i fold-ud modulerne. 

Alle ruterne vil være "ensrettede" for at mindske risikoen for corona-smitte. Vi bliver sikkert mange på turene, så husk at holde god afstand til hinanden og ikke gå for tæt. 

Brydningstiden

I samarbejde med Sinding-Ørre Borgerforening inviterer vi dig ud til det nye kulturprojekt, som kaldes "De fire hjørnesten - Brydningstiden."

Brydningstiden dækker over flere ruter på 2 km, 9 km, 12 km og 18 km og kan benyttes af gående og cyklende. Alle ruter er markeret med skilte, og undervejs er det muligt at lytte til lydhistorier, hvor nogle af Ørres afdøde personligheder "lægger stemme" til fortællingerne. Blandt dem er gårdejer og forfatter Konrad Understrup, præsten Enevold Terkelsen og Johanne Tygesdatter fra fattigkolonien i Sammelstedby.

Startsted: Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre, Ørre Byvej 83.

Om projektet

Brydningstiden er første etape af kulturprojektet "De fire hjørnesten" og er anlagt i samarbejde mellem Sinding-Ørre Borgerforening, Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre, Herning Kommune, KOMO A/S, historiker Charlotte Lindhardt og Museum Midtjylland samt velvillige, private lodsejere.

Brydningstiden dækker perioden 1870 til 1900, hvor Ørre sogn undergik store forandringer. I 1870 var Ørre et fattigt hedesogn med store forskelle mellem de fattige i fattigkolonien Sammelstedby og de rige gårdmænd langs åerne. De religiøse retninger med grundtvigianere, indremissionærer og dømmere stod stærkt mod hinanden og var bl.a. årsagen til, at Ørre inden for én uge i 1889 fik både forsamlingshus og missionshus. Samtidig var det en tid, hvor St. St. Blicher allerede havde skrevet om Kjeltringeballet, og hvor Evald Tang Kristensen stadig gik rundt og indsamlede sagn, folkeeventyr og viser.

Der var mange gode kræfter til stede, blandt andet præsten Enevold Terkelsen, afholdsapostelen Ole Nielsen Nygaard og skolelæreren Iver Holmgaard, som prægede egnen med nye foreninger, foredrag og oplysning. Omkring 1900 var Ørre et forandret sogn. Heden var ved at blive opdyrket, der var kommet plantager, og ungdommen havde opdaget muligheden for uddannelse og social mobilitet.

Tag familien med på en spændende gåtur i kultur og historie.

Stien åbner officielt lørdag den 3. juli kl. 13.30.

"Bjergene i Sinding" - en natursti

"Bjergene i Sinding" er en ca. 4 km natursti, der går igennem et meget smukt landskab med bakker, dale, skov, mose, marker og enge.

Geologisk set ligger Sinding på den østlige kant af Skovbjerg Bakkeø, som dannedes under den forrige istid for mere end 100.000 år siden.

Navnet "Bjergene i Sinding" er valgt, fordi det vrimler med gamle stednavne, som ender på "bjerg", "høj" og "dal"

Startsted: Søvndalvej mellem de to fodboldbane.r

Tag familien med på spændende gåture i natur, kultur og historie.


I denne uge kommer du til at gå i Haderup og omegn. Turene er lavet i samarbejde med Haderup Motion. Du kan vælge imellem ruter på henholdsvis 3,5 km og 6,8 km.

Startsted og parkeringsplads ved Haderup Kultur- og idrætscenter, Nygade 9, 7540 Haderup.

3,5 km

Den korte rute kommer mest til at foregå i byen og i lidt skov. Her er der mulighed for at se Haderis å igennem skoven, og du kommer også igennem en anden skov, der fører ud til Spejderhuset med den fine shelter- og bålplads. Det er desværre ikke muligt for at komme ned og gå langs åen, da der nogle steder er meget ufremkommeligt.

Se kort her.  

Ruten er markeret med grønne og gule flag.

6,8 km

Når du går den lange tur, kommer du omkring Haderis å, der bugter sig smukt i engen. Her er der mulighed for at se den fine storkerede, der blevet lavet i foråret, men hvor storken glemte at kigge forbi. Ruten er i et varieret terræn på asfalt og grusvej og der er mulighed for at få pulsen op. Du kommer til at gå lidt i skov og kommer forbi Spejderhuset med den fine Shelter- og bålplads.

Se kort her.

Ruten er markeret med røde flag.

Kontaktpersoner er Inge Jakobsen 21848358, Gitte Sandal 61774782 og Henriette Duus 61342323.

Rigtig god tur.


I denne uge får I muligheden for at gå rundt om Holtbjerg Sø og Knudmosesøerne. Søerne ligger ret centralt i Herning, tæt opad Knudmosen. Der er også gode forbindelser til Birk, Gjellerup og cykelstien til Viborg (Alhedestien).  Holtbjerg Sø er en badesø, så tag badetøjet med.

Man ser ofte søerne fra motorvejen, men der er ikke så mange, der har gået rundt om dem.

I parkerer ved nordsiden af Holtbjerg sø, ved badestranden eller på vestsiden af asfaltvejen lige omkring stranden. I kan søge Holtbjerg badesø i Googlemaps, det viser jer hen til parkeringen.

Link til parkering i googlemaps

4 km

På den korte rute på ca. 4 km går du rundt om Holtbjerg Sø og går langs den vestlige side af Knudmosesøerne.

Se kort her.

6 km

På den lange rute på ca. 6 km går du ligeledes rundt om Holtbjerg Sø, men tager hele vejen rundt om Knudmosesøerne ned forbi vandskiklubben.

Se kort her.

OBS! På begge ruter kommer du til at gå gennem en tunnel under motorvejen, så det er en god idé at tage en telefon eller en lommelygte med til at lyse med.

Begge ture giver mulighed for at komme ud i nogle ikke særligt besøgte naturområder tæt på Herning. Området er en sjov blanding af søer, natur, motorveje og jernbanen.

Kontaktperson: Mette Skærbæk - mobil 22224372

Rigtig god tur!


Så er turen kommet til Tjørring, hvor Tjørring Gymnastikforening er værter ved to skønne ture i herlig natur.

Begge ruter starter ved Nordvest Hallen, Gilmosevej 18, Tjørring, 7400 Herning og her er der fine parkeringsforhold.

Fuglsang Sø - 4,7 km.    

OBS: Vi døjer desværre med at flagene forsvinder rundt om søen. Du skal dog blot følge stien. 

Turen starter ved Nordvest Hallen og man går forbi Tjørring Skole - Stjernen, videre ned til Fuglsang Sø og rundt om søen. En dejlig tur rundt om søen med en fin natur. På øst siden af søen kommen man forbi Det Blå Rum, som er et outdoor projekt Herning Kommune er i gang med at bygge. Projektet giver nye muligheder for vinterbadere, lystfiskere og kajakroere. Kunne man tænke sig at bo ved Fuglsang Sø, kan man se at der bygges mange nye boliger.

Ruten er afmærket med grønne flag

Se kort her.

Rundt om Tjørring - 8,5 km.   

Turen starter ved Nordvest Hallen og lidt nord på, gennem nogle boligområder og grønne områder. På turen kommer man næsten forbi Tjørring Kirke og man kunne nemt tage en lille afstikker fra ruten og se lidt på den fine gamle kirke. Turen fortsætter med en grussti der går langs engen vest for Tjørring.  Man fortsætter med grusstien syd om Tjørring og kommer over til Fuglsang Sø og man går langs med søen og retur til Nordvest Hallen.

Ruten er afmærket med røde flag

Se kort her.

Kontaktperson - Tjørring Gymnastikforening, Gudrun Nielsen, telefonnummer: 29 45 20 04

Rigtig god tur!


I forbindelse med Socle du Monde Biennalen 2021 præsenterer vi Herning's Doors ruten.

Ruten består af et samlet kunstværk på 21 døre i støbt aluminium af den spanske samtidskunstner Jaume Plensa. Dørene er spredt igennem Herning midtby, og udgør tilsammen værket "Herning's Doors". Værket er en del af HEART's Socle du Monde 2021. Du kan læse mere om Herning's Doors og Socle du Monde her.  

OBS: Ruten er ikke markeret med flag. 

Sådan finder du vej

Ruten starter hos HEART museum, Bitten og Aage Damgaards Plads 2 og dør nr. 2 findes hos Herning Højskole.

Dør nr. 3 og starten på ruten findes ved Herning Station omme ved cykelparkeringen. Herefter fortsætter du til Fonnesbechgade 4 - pas på når du krydser vejen. Dernæst skal du fortsætte til MCH - Herning Kongrescenter, hvor du finder dør nr. 5. 

Herefter fortsætter du til DGI Huset på Kousgaards Plads, hvor dør nr. 6 pryder Trappehuset ned til P-kælderen. Dør nr. 7 forefindes på modsatte side af vejen hos NorthCamp. 

Nu er det blevet tid til at finde dør nr. 8, der sidder på Herning Musikskole i Kulturgården, Nørregade 7. 

Dør nr. 9 findes ved at krydse vejen og p-pladsen for at komme til den nyanlagte Tinghuspassage ved Østergade 7A. Herfra skal du på en lille afstikker ned af Bibliotekets passage - og læg her lige mærke til lyden. Nede for enden finder du dør nr. 10. 

Tag nu samme vej tilbage igen og fortsæt hen til Bredgade 4, hvor dør nr. 11 er placeret i passagen ind til Rådhusgården. Fortsæt hen af gågaden til du kommer til passagen ved Bredgade 10. Her finder du dør nr. 12. 

Fortsæt igennem passagen og op til Ungdomshuset Kontrast på Bethaniagades p-plads. På gavlen finder du dør nr. 13. 

Fortsæt rundt om Kontrast og ud i passagen til Skolegade. Ligefremme finder du en lille passage ved Bredgade 23-25 mellem Thiele og Slagter Theilgaard. Her sidder dør nr. 14. 

Fortsæt nu hen af Bredgade, til du når passagen ved Bredgade 24. Inde på den sorte væg finder du dør nr. 15. Fortsæt henover p-pladsen og op til Bethaniagade. Her tager du et sving til højre og fortsætter indtil du når Smallegade og Fermatens forplads. Her sidder dør nr. 16. 

Herfra fortsætter du ned til Føtex' facade i Jyllandsgade. På den hvide mur sidder dør nr. 17. Foretag en u-vending på gåben og fortsæt nu ned af Bredgade Vest. På højre side finder du Bredgade 42, hvor dør nr. 18 befinder sig i passagen. 

Lidt længere nede af vejen på modsatte side finder du passagen ved Bredgade 55. Her gemmer sig dør nr. 19. 

For enden af Bredgade Vest finder du dør nr. 20 på Bredgade 54. Dette er sidste stop i gågaden inden turen går mod Tekstilmuseet, Vestergade 20, hvor du inde i museets gård finder den sidste dør på ruten - nr. 21. 

Herning's Doors ruten


I denne uge skal vi til Fasterholt og gå i skønne omgivelser. Du kan vælge imellem ture på 3 km og 6 km.

Bemærk at de to ruter starter forskellige steder. 

3 km

Start er ved Meldgård sø. Drej ned ad Enighedsvej, 7330 Brande og drej til venstre i T-krydset mod Meldgård sø. Der er mulighed for at parkere nede ved søen.

Ruten starter ved Meldgård sø og fortsætter langs søen igennem skoven. Ruten følger en snoet sti igennem skoven indtil man når ud på en grusvej, som fører en hen til baneparken, igennem lidt skov og natur. Ruten fortsætter ind til Fasterholt by og langs byens hovedvej. Herefter kommer man tilbage til en grusvej, som ligger lige op ad hundeskoven. Man slutter tilbage ved start/målstedet ved Meldgård sø, hvor der er borde-bænkesæt, hvor man kan slappe af efter gåturen og nyde den flotte natur og den smukke sø.  

Ruten er markeret med pink flag.

Se ruten her.

6 km

Start er ved Udsigtspunkt Søby P, Arnborgvej 36, 7330 Brande. Her kan du parkere.

Ruten er en dejlig gåtur på godt 6 km. rundt om blandt andet Meldgård sø, som er en af de største brunkulssøer. Gåruten følger en velholdt grusvej hele vejen, hvilket giver mulighed for at tage barnevogn eller klapvogn med til de små. Langs ruten er en blanding af skov, sandvolde og flade marker. Man kommer til at opleve dejlig natur langs hele ruten, som desuden starter og slutter ved et etableret udsigtspunkt. Man skal ikke snyde sig selv for den storslåede udsigt udover brunkulssøer, skov og marker fra toppen af udsigtspunktet - det er alle trappetrinene værd når man når toppen. Her er der et borde-bænkesæt, hvor man kan tage sig et velfortjent hvil, imens man nyder udsigten. 

Ruten er markeret med røde Bevæg dig for livet flag. 

Se ruten her.

Kontaktperson: Katrine Treldal mobil: 28189413

Rigtig god tur!


I denne uge er ruterne lavet i samarbejde med Dagmar Bio i Sdr. Felding. De to ruter starter ved Brugsens have, Bredgade 25, 7280 Sdr. Felding.

4 km

 Ruten er ca. 4 km og starter og slutter ved Brugsens Have. Den går rundt i Sdr. Felding by, langs skønne Skjern Å, forbi kirke og børnehave, inden man rammer Præsteskoven med skovlegepladsen ved Halmhuset. Her er der borde/bænke, shelters, toilet og plads til leg. Turen går videre igennem den vildtvoksende Præsteskov til land-art stykket "De 4 Hjertekamre" der ligger med smuk udsigt over Skjern Å og Åparken. Her går fårene frit, så pas på hvor du træder.

Stien går videre langs boligkvarter og marker. Er du heldig, så har en Nederbygårds smukke heste fået et føl, som løber på marken. Ruten krydser igen Skjern Å og bugter sig ned over et grønt område. Resten af turen går du på fortov tilbage gennem byen, hvor du slutter af med igen at krydse livlige Skjern Å. Turen slutter ved Brugsens Have, hvor der er borde/bænke og en fin legeplads.

Ruten kan kappes en smule af, så den er barnevognsvenlig.

Turen er markeret med blandede blå og gule flag.

Se kort her

 

9 km

Ruten er ca. 9 km og går på trampestier, grus- og markveje. Vi starter og slutter ved Brugsens Have i Sdr. Felding. Turen starter med at gå ned forbi byens lægehus og videre til stråtækte Nederbygård, hvor man drejer til venstre ad den asfalterede sti. Når man har krydset Skjern Å går turen ned ad en lille skrænt og herfra følger man åen et godt stykke vej på en trampesti. På våde dage, kan stykket være lidt fedtet, men her er smukt! Når man går her, forstår man, hvorfor lystfiskerne ynder at gå og fiske langs åen.

Trampestien ender i den yderste del af Sdr. Felding, hvor man krydser vejen og går ind i Elkjær Plantage. I skovens dybe stille ro kan du nyde duften af skovbund, grantræer og måske er du heldig at se et dyr derinde. Vi fortsætter langs et læhegn op mod en af de nu nedlagte minkfarme og videre ud på landet. Her går vi langs mark og lyngområde i retning af Svanholm Sø. På Blåbjergvej kommer man forbi det særlige øko-halmhus, som blev bygget af Steen Møller.

I dag bor familien Skovkonge i huset, og hvis du er heldig kan du fra vejen se familiens løbeænder og høns boltre sig i det skovlignende område omkring huset. Ved vejen ind mod Svanholm Sø stikker ruten ind gennem skoven på en trampesti, som ender ved en hyggelig skovlegeplads. Ved søen er der bålplads, shelters, legeplads og toiletter. I løbet af foråret har et svanepar vogtet over det, som vi tror er æg. De har haft rede på en lille ø ude midt i søen. Måske ser du dem. Ved søen kan du udbygge turen med de ca. 2 km trampesti, der er rundt om søen. Turen går herefter væk fra søen ind gennem skoven. Hold øje med området til højre. Her går rideskolens heste nemlig i folden. Efter at have gået langs vejen et lille stykke (pas på her!) krydser vi ind på Vesterbjergevej og tilbage til Elkjær Plantage. Tilbage i byen går turen ned gennem et boligkvarter og tilbage til Brugsens Have, hvor der er borde/bænke og en fin legeplads.   

Ruten kan forlænges med knap 2 km, hvis man går på den afmærkede sti rundt om Svanholm Sø.

Ruten er markeret med røde Bevæg dig for livet flag.

Se kort her

Kontaktperson: Anna-Mette Fjord - mobil: 40717200


Pop-up gåruter Sunds 21.5-27.5.2021

I denne uge samarbejder vi med Sunds Motion/Helårsbadere i Sunds GF. Du kan vælge mellem 5,5 km. og 10,6 km.

 Begge ruter starter fra Sunds GF Huset på Skivevej 42. Der parkeres ca. 200 m. nord for GF Huset på den offentlige parkeringsplads ved Sejlklubben, Vestersøvej 4.

Der forefindes toiletter ved Sejlklubben.

Sunds Sø ruten 5,5 km.

En flad rute på grusvej, stier samt fortove. Ruten er en tur rundt om Sunds sø, som er Danmarks største hedesø på 127 ha.

Ruten går igennem helårsbeboelse og sommerhusområder - offentlige områder hvor der er mulighed for at komme helt tæt på søen og evt. nyde en kop kaffe og en badetur i den rene og friske sø - enten i den nordøstlige del af søen eller ved Søgården.

Der er offentlige toiletter ved henholdsvis sejlklubben og det nordøstlige offentlige areal.

Ruten er markeret med pink flag.

Se kort her.

Sø- og byruten 10,6 km.

Ruten går fra GF Huset ind mod Sunds, hvor man går forbi Sunds Kirke på højre hånd og et offentligt areal på venstre hånd.

Turen går gennem bymæssig bebyggelse til Søgården, videre gennem et offentligt område. Hele området er under renovering og fornyelse. Turen fortsætter ad grusstier til Viborgvej, som krydses - PAS PÅ TRAFIKKEN. På den anden side af Viborgvej følger vi den nedlagte jernbanestrækning fra Herning til Viborg.

Jernbanen blev nedlagt i 1977 og blev til cykel- og vandresti - Alhedestien - i 1995.

Før stien krydser Sundsvej/Ilskovvej, kan man se resterne af den gamle station i form at et pigstensområde.

Sundsvej/Ilskovvej krydses via fodgængerovergangen til Kjærgårdsvej forbi FDF`s kredshus videre til Hollingholtvej, hvor vi går til højre ind på en trampesti langs byens udkant.

Dernæst kommer vi til Troldeskoven, som blev plantet i 90'erne som et borgerprojekt. Her ligger en shelterplads med toilet. Derfra videre forbi Skalmejeskolen og gennem det nyeste boligkvarter, forbi 2 små søer og derfra via trampestier tilbage til Sunds GF Huset.

Ruten er markeret med røde Bevæg dig for livet flag.

Se kort her.

Kontaktperson: Inge Precht mobil: 60910990

Rigtig god tur!


I denne uge skal vi til Snejbjerg og gå.

De to ruter starter i Sparekasseplantagen, Snerlundvej i Snejbjerg. Du kan vælge to ruter på henholdsvis 1,8 og 4,8 km.

Begge ruter starter ved madpakkehuset midt i plantagen, hvor der også er parkering.

Ruterne er ikke egnet for barnevogne og gangbesværede.

1,8 km

Ruten foregår i plantagen. Der er masser af fugleliv og er du heldig, kan du se andre dyr. Ruten er markeret med pink flag.

4,8 km

Ruten går gennem plantagen mod vest, fortsætter af Snerlundvej, drejer til venstre af en markvej, og lige før gården, drejer man til højre (her kan man være heldig at se heste). Følg så flagene langs markskellet (gå ikke i kornet) til Solskovvej. Følg Solskovvej ca. 800 m., hvorefter man drejer til venstre ind i plantagen igen. Ruten slutter ved madpakkehuset. Ruten er markeret med røde Bevæg dig for livet-flag.

Se kortet her.

Kontaktperson: Erling Heller mobil: 26 95 95 92.


Ruterne er lavet i samarbejde med KLG Seniormotion og vil være markeret fra fredag den 7. maj kl. 9 til torsdag den 13. maj kl. 18.

Husk praktisk fodtøj, da ruterne er på stier i natur og skov. Hvis der medbringes hunde, SKAL de holdes i snor.

Begge ruter starter og slutter på Tavlundvej 5, 7400 Herning syd for Lind. Der er en midlertidig parkeringsmulighed ved startstedet.

Rute på 3,9 km i grønt område og Rind plantage 

Start på Tavlundvej og vi går i grønt bælte mod nord langs Lind Hovedgade. Derefter til højre i grønt bælte langs villakvarter og igen til højre passeres den nye klimasø ned mod rideskolen. Retur på Tavlundvej drejes til højre og kort efter til venstre ind i Rind plantage. Her fortsætter turen rundt på skovstier og slutter ved startstedet på Tavlundvej.

Rute på 6,9 km i Rind plantage 

Start på Tavlundvej og vi går mod syd langs Skærbækvej, der krydses efter ca. 500 m. Ruten fortsætter på skovstier ned til Rind Plantagevej, der følges op til Rind kirke. Her drejes mod syd ned ad kirkestien. Kort før Fjederholt å følges sti til venstre langs åen. Ved åbent areal drejes til venstre op mod Rind Plantagevej og over til nye huse, hvor der følges en grussti langs åen. Herefter retur til Rind Plantagevej ved lille klimasø. Der forsættes mod øst, hvor Skærbækvej krydses. Efter ca. 100 meter drejes til venstre ind i skoven og fortsætter på stier om til Skærbæk sø og Højskolen Skærgården. Vi går langs søen på nordsiden og fortsætter mod nord ad skovstier og slutter ved startstedet på Tavlundvej.

Kontaktperson: Frank Svendsen på tlf. 2845 5418.

God tur!


I denne uge skal vi til Skarrild og nyde to gåture.

Parkering og start for begge ruter er som udgangspunkt på Kirkepladsen i Skarrild, Kirkepladsen 1A, Skarrild, 6933 Kibæk. Det er også her, man finder turistkontoret i Skarrild.

Da det er kirkens parkeringsplads man benytter, vil vi bede jer respektere, at der skal være plads til kirkens gæster, når der er kirkelige handlinger.

Der er offentligt toilet ved indgangen til turisthuset.

Ruterne er lavet i samarbejde med Skarrild Borgerforening.

Birkestierne ca. 4 km - markeret med pink flag

Besøg Akvædukten, som findes for enden af Dalgasstien, der løber langs med kanalen, og som starter lidt syd for købmanden. Akvædukten er, så vidt vides, den eneste i Danmark. Den blev anlagt i 1950, da en tidligere jordvold og trækasse over Lustrup bæk skyllede væk under et voldsomt uvejr i 1949. Den fører Dalgaskanalen over bækken, som risler stille nogle meter nede. Akvædukten eller "Kassen" som den bliver kaldt, var tidligere et yndet sted for byens børn at bade om sommeren.

Følg Søndergårdsparken tilbage til Hovedgaden, bliv på samme side, gå ned af en trappe og langs med Skjern å modsat side af Hovedgaden som Kanopladsen. Her vil man senere gå langs med et gammelt stykke håndgravet kanal, der dog er afskåret og hvor der ikke længere løber vand.

Her vil du finde den første bænk på turen. Følg flagene og de grønne pile som vil føre dig til den første birkesti. Trampestien vil føre dig gennem forskellige nyere plantede skove, lyng og videre til en skovsø. Birkestierne fremkommer ved at der 2009 er plantet egeskov, hvor ammetræerne her er birketræer og fyrretræer. Disse skal hjælpe egetræerne til at vokse op. Nu kan vi så følge birketræerne på stierne, og nyde deres hvide stammer. Hvis du følger pilene, vil du komme til et lyngstykke ved at krydse Nr. Karstoftvej. Lyngen bliver plejet, så der ikke skyder nye små træer op og skygger for lyngen, dog er der stadig nogle få større træer på stykket. Hvis man ser godt efter, kan man se nogle huller, det er fra dengang man gravede grus med håndskovl. Når man fortsætter at gå langs med lyngstykket, kommer der en skovvej, den følger man til venstre over Nr. Karstoftvej. Kort efter skal man igen gå til venstre langs med et skel på højre side. Her kan man se efter veksler fra rådyrene. Der hvor de har deres veksler, har de ædt af træerne, så de faktisk kan holde dem nede, til det kun er små buske.

Nu kommer du til shelterpladsen, hvor der er gravet en sø i 2010. Her er der også bænke. Her kan man parkere med autocampere som medlem af Pintrip. Følg de grønne pile og flagene og du vil gå gennem skoven til du bliver ledt mod vest til den sidste Birkesti. Her vil du finde en bænk, hvor du kan nyde synet ud over markerne, inden du vil komme tilbage til Nr. Karstoftvej og Hovedgaden.

Se kort her.

Skjern å og Røverstuen 5,7 km - markeret med røde flag

Fra Kirkepladsen går man mod syd ned over Skjern Å og ved Kanopladsen går man igennem klaplågen og følger den trampede sti langs åen. Du vil på ruten gå mellem får og heste og opleve Skjern Å i sit naturlige leje. Her er man gæst på lodsejerens private ejendom. Pas på naturen og husk at holde hunden i snor og tage dit affald med dig. Sporet kan delvist være trampestier.

Sporet følger kanten af det lyngklædte hedeområde. Den 40 meter høje Bonus-vindmølle på heden er rejst af Danmarks Lærerforening i 1995. På heden nær skrænten til Skjern Å er der spor af to historiske fårefolde, som skulle værne fåreflokken om natten. Digerne omkring de to folde blev lavet af lyng og hedejord. Turen langs åen kræver passage af stejle skrænter. Gangbesværede kan i stedet følge skovvejen.

Engene er opstået ved lang tids høslæt og afgræsning. Ved åen er der vådområder, som har stor betydning for fugle, padder og sommerfugle. Uden afgræsning vil engene på få år vokse til med fyr, gyvel og tjørn samt træer og buske.

Røverstuen er blot en af mange røverstuer i det vestjyske. Til mange af stuerne knytter der sig sagn om røvere, der lå på lur efter de vejfarende. Sagnene har som regel ikke så meget på sig, men er ofte et folkenavn, der knytter sig til hulninger i landskabet. Hulningerne er fremkommet ved at lyng og morlaget havde været brændt af, så vind kunne blæse det løse sand væk fra hedebankerne.

I skoven kan man høre og se mange forskellige fugle: solsort, sangdrossel, dompap, musvit, blåmejse, sumpmejse, bogfinke, grønirisk, gærdesmutte, fuglekonge, gransanger, løvsanger, havesanger, skovdue, skovskade og stor flagspætte. På de åbne strækninger kan man møde gulspurv, hvid vipstjært, sanglærke, landsvale, vibe og skovpiber. Der ses jævnligt overflyvende fiskehejrer og musvåger. 

Se kort her.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Poul Kæseler på mobil 20 32 08 68

eller Tina Pedersen på mobil 26 13 63 02.

Rigtig god tur!


I denne uge skal vi i samarbejde med Fodslaw Herning gå ture i Gullestrups fine natur. Du kan vælge imellem to ruter på henholdsvis ca. 4 km og 7,5 km.

Begge ruter starter ved Gullestrup Kirkes parkeringsplads, Løvbakkevej 9, Gullestrup, 7400 Herning. Benyt venligst så vidt muligt den øverste del af parkeringspladsen ved kirken og giv plads til kirkegængere søndag mellem kl. 10-11.

4 km.

Ruten går fra kirken op over sportspladsen og med en sti over og følger en hyggelig skovsti langs Trælundvej. Ved asfaltvejen drejes hurtigt tilbage på en anden skovsti, som følges et stykke rundt om Bøgens Kvarter forbi en hundeskov. Derefter drejer man ind på en sti i Bøgens Kvarter og går rundt om kvarteret og føres forbi Overgård og derfra går man ned gennem et nyanlagt skovområde med mulighed for at tage en pause i en hængekøje eller prøve balancen og styrken af. For enden af skovstykket drejer man rundt og følger cykelstien op til Løvbakkevej og er så tilbage ved kirken.

Turen kan gås med barnevogn, men der er et par steder i skoven, hvor det er lidt blødt. Ruten er markeret med blå og gule flag.

Se et rids af ruten her.

7,5 km.

Ruten går fra kirken, ned langs cykelstien mod Herning og op på broen ved Lyngens Kvarter. Man går langs bygaden og kommer derefter ned af trapperne og følger fortovet langs med boligområdet over mod et skovområde. Her følges en sti i grønne omgivelser, som går rundt om byen og derefter krydses vejen og turen går over på de store bakker i det nordlige Gullestrup. Nu går turen via stisystemer i skoven over mod grusvejen, som fører op mod Løvbakkerne. Herfra begynder turen tilbage igennem løvskoven og ender igen ved kirken.

Turen er ikke velegnet med barnevogn eller for gangbesværede. Den er markeret med røde Bevæg Dig For Livet flag.

Se et rids af ruten her.

Ved spørgsmål kan du kontakte Mette Skærbæk, Bevæg dig for livet - mobil: 22 22 43 72 eller Hanne Andersen, Fodslaw Herning - mobil: 27432628

God tur!


I denne uge skal vi til Aulum og nyde forårets komme. Ruterne er lavet i samarbejde med AG Motion.

Du kan vælge imellem to ruter på henholdsvis 3,8 km og 7,3 km. Begge ruter starter ved Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum.

TVED RUNDT RUTEN - 3,8 KM

Fra startstedet i gårdhaven ved Aulum Fritidscenter drejer man til venstre ad stien bag om kirkegården mod nord, drejer til højre ved asfaltvejen til Tvedvej og følger denne indtil grusvejen til højre til nr. 4, 6 og 8. Drej derefter til højre mod nr. 4 og ved ejendommen følger du stien til højre omkring bygningerne, og herefter stien til Grønbækparken. Fortsæt nu med stien langs læhegnet til fodboldbanerne og til højre over bækken og videre til Aulum Fritidscenter.

Turen er barnevogns- og handicapvenlig, dog kommer man på grusvej.

Ruten er afmærket med pink flag og rød/hvide minestrimler.

 

SKJERK PLANTAGE RUTEN - 7,3 KM

Denne tur er for dem, der gerne vil ud i skoven og nyde forårets komme her.

Fra startstedet i gårdhaven ved Aulum Fritidscenter drejer du til venstre ad stien bag om kirkegården mod nord, derefter drejer du til højre ved asfaltvejen til Tvedvej og holder til venstre ad Kulvej - forbi rensningsanlægget. Herefter følger du stien forbi solcelleanlægget til Skjerkvej og videre til venstre ad Skjerkvej til Feldborgvej (OBS: PAS PÅ TRAFIKKEN).

Turen går videre til højre ad Feldborgvej ca. 40 meter og krydser over til markvejen og følger denne til skoven. I skoven møder du en oversigtstavle. Her holder du til højre og følger herefter de røde afmærkede pæle, indtil du igen er tilbage ved oversigtstavlen. Drej til højre og følg den samme rute indtil du kommer til Feldborgvej. Ved Feldborgvej følger du trampestien langs højre side af vejen ind til Aulum. Ved Lergravvej går du lige over og hen over græsset og drejer til venstre ad stien og igen til venstre gennem tunnellen. Følg nu stien bag om kirken til du er fremme ved Aulum Fritidscenter igen.

Ruten er afmærket med pink flag og rød/hvide minestrimler.

Kontaktperson AG Motion: Jens Peder Kristiansen - mobil 2970 2624.

God fornøjelse!


I denne uge laver vi tre pop-up gåture sammen med Arnborg Borgerforening.

Alle ruter starter og slutter ved pavillonen midt i byen - Skjernvej 17, som man ikke kan undgå at se, når man kører gennem byen. På alle ruter er der bænke, hvor man kan holde en pause. Vi vil blive glade, hvis folk har lyst til at dele billeder på Instagram med #arnborggaar

3 km - Arnborg Anlæg

Turen går rundt i Arnborg Anlæg, hvor man hovedsageligt går på grusvej og stier. Ruten er noget kuperet, men man kan sagtens gå rundt. Den er dog Ikke velegnet til gangbesværede. Man kommer forbi en legeplads, søer og vandløb. Ved Gededammen er der mulighed for at holde en pause og få et stempel i stempelbogen. Du kan se mere her.
Ruten går forbi plejehjemmet, hvor der er dyr, man kan hilse på.

Se ruten på kort her.

4,7 km - Kirkestien

Man kommer man forbi Arnborg skole, fritidshjem og plejehjemmet, hvor der er dyr, man kan snakke med. Ruten starter på asfalt og man kommer forbi Arnborg Kirke og Hjemstavshuset, inden man for alvor kommer ind på kirkestien. Her går man langs Rind Å og turen går ind i Arnborg anlæg.
Ved gededammen er der mulighed for at holde en pause og få et stempel i stempelbogen. Se ovenfor.

Se ruten på kort her.
 

6,6 km

Turen går først forbi plejehjemmet og skolen, krydser tværs igennem byen, gennem en lille skov i byen, hvor der er legeplads og svævebane. Man går ud af byen mod Birkebæk plantage og drejer til venstre af Høgildgårdvej. Derfra går man gennem skoven og forbi det gamle stemværk, hvor åen deler sig. Videre går man langs åen og krydser åen på den nye bro, lige inden man igen går ind i Arnborg by.

Se ruten på kort her.

Alle ruter ligger desuden på Strava:

3 km

4,7 km

6,6 km 

Rigtig god tur!

Kontaktperson ved spørgsmål:
Morten Petersen - mobil 23718061.


Vi har denne gang delt pop-up ruterne op i to intervaller i samarbejde med Marchforeningen Hosekræmmerne i Vildbjerg. Du kan i påskeugen udfordre dig selv med en længere tur på 20 km.

Alle ruter vil være markeret. Se kort over ruterne på foreningen hjemmeside her.

Fra mandag den 29.3 til mandag den 5.4 kan du vælge imellem tre ruter.

Alle ture starter fra Vildbjerg skole, Bjørnkærvej 2, 7480 Vildbjerg og er mærket op med Hosekræmmernes plast bånd, pile og de farvede vimpler fra Bevæg dig for livet. Det anbefales at downloade kort nr. 4 på hjemmesiden.

Det er skolens parkeringsplads vi benytter, så respekter venligst at personale og forældre skal kunne parkere.

3,3 km

Du går langs Bjerregårdsvej, bag om skolen med Lysgårdvej og Lysgårdsøvej, videre med stien og hen til gården Lysgård, som har lagt navn til området. Herfra går man over åen og følger stien langs søen, som er ret unik, da der kan bades i den. Herfra over broen krydser stien op til Hjejlevej og ud til Lysgårdvej gennem Åbjergparken og tilbage til skolen. 

5,7 km

Som tur nr. 1 indtil broen. Derefter følges stien til venstre, langs Rødding å og skøjtesøen, og videre til Nørregade. Derfra ind gennem boligkvartererne og over til Hjejlevej og tilbage mod skolen som tur nr. 1.

ca. 20 km

Du kan her støtte dig til kort 3 og 4. Turen vil også været markeret.

Du følger tur 1 rundt om søen, over broen og krydser stien op til Parkalle. Du følger Parkallé og Ejsingkjærvej og krydser Videbækvej, herefter bruges kort 4. Dette kort er udskrift af rundvandrerruten Skovsøen.  Bemærk, at kortet viser rundvandre vejenes afmærkningspæle med IVV mærker på toppen.

Efter nogle km. nærmer man sig Tihøje, går langs heden og ind i skoven til Røddinglundvej. Herfra til venstre ved en gård, følger stien indtil man runder en have og gårdsplads, derefter over Røddingvej, ud til skovsøen, rundt på golfbanen, hvor man færdes respektfuldt blandt golfspillerne. Dernæst forbi kantine og brunkulsgrave, følger stierne til Røddingvej og videre til Lysgårdvej, som følges til skolen.

Ved spørgsmål kan du kontakte Marchforeningen Hosekræmmerne ved Ingolf Brandt på tlf. 20833358. 


Vi har denne gang delt pop-up ruterne op i to intervaller i samarbejde med Marchforeningen Hosekræmmerne i Vildbjerg. Du kan i påskeugen udfordre dig selv med en længere tur på 20 km.

Alle ruter vil være markeret. Se kort over ruterne på foreningen hjemmeside her.

Fredag den 26.3 til søndag den 28.3 - Kalabassen 5-6 km

Denne weekends vandretur starter ved Kalabassen, Hjortsballevej 4a i Vildbjerg.

Du får frisk luft og motion, når du følger stier i området. Du kommer forbi Møltrup Optagelseshjems indendørs frilandsgrise og ser Møltrup fra bagsiden, da du krydser Albækvejen og går direkte ned til Møltrup-stien, som følges tilbage til Kalabassen. Hele turen er afmærket.

Ved spørgsmål kan du kontakte Marchforeningen Hosekræmmerne ved Ingolf Brandt på tlf. 20833358.  


Gåruter på Præstbjerg Hede

Fra fredag den 19. marts til torsdag den 25. marts kan du nyde en gåtur i Præstbjerg plantage, hvor Vinding Ungdoms- og Idrætsforening i denne uge er pop-up værter.

Kør til parkeringspladsen ved Præstbjerg Naturcenter. Adresse Klejnstrupvej 2, 7550 Sørvad. Her er der gode parkeringsmuligheder.

Naturen omkring Præstbjerg Naturcenter er storslået. Her er bakkede hedeområder, egekrat, smukke udsigtspunkter, små skove og smukke søer. Den nærliggende Præstbjerg Plantage ligger lige vest for hovedvej 11 og er også et besøg værd. Tæt ved centret er der en legeplads, overdækkede madpakkehuse, bålsteder med grill, borde, bænke samt toiletter, der frit kan benyttes. Rundt på ruten er der bænke og borde, så tag ud og nyd naturen og nyd jeres formiddagskaffe, frokost eller eftermiddagskaffe på ruten.

Rundt om Præstbjerg Sø 2,5 km.
Ruten er en handicapvenlig rute der kan gennemføres i kørestol. Du kommer rundt om det meget naturskønne område rundt om Præstbjerg Sø. Start ved Præstbjerg Naturcenter, og følg de gule flag der er sat op. De sidder hele vejen rundt i højre side af stien.

Rundt om Præstbjerg Hede 4,2 km.
Du kommer rundt om det meget naturskønne Præstbjerg Hede. Herudover passerer du Præstbjerg Sø. Start ved Præstbjerg Naturcenter, og følg de blå flag der er sat op. De sidder hele vejen rundt i højre side af stien.

Samlet kort over Præstbjerg Hede. Kombination af ruter efter eget valg.
Der er mange afmærkede stier i området. Det er muligt at kombinere dem, så man kan gå en lang tur rundt i det naturskønne område. Alle ruter er afmærkede med farvede pile.

 


I denne uge samarbejder vi med Kibæk Idrætsforening. Du kan vælge mellem 3 ruter, som alle starter fra Kibæk Krydsfelt, Velhustedvej 12, 6933 Kibæk, hvor der er gode parkeringsforhold. Ved Kibæk Krydsfelt vil der være skilte, som viser startstedet.

By-ruten 4 km
Du går rundt i Kibæk på asfalt, fortove og stier. Ruten kommer bl.a. forbi plejehjemmet, stationen og hovedgaden. Den kan gennemføres om aftenen, da ruten er oplyst. Turen er velegnet for gangbesværede.

Se ruten her

Skydebane-ruten 6 km
Asfalt, fortove, grusveje og skovbund i let kuperet terræn. Ruten går ud af byen på sti langs Vorgodvej, forbi hundeskoven og rundt om skydebanen og den omkringliggende plantage, inden den igen går ind mod Kibæk med Fjelstervangvej.

Se ruten her

Hareskov-ruten 9 km
Asfalt og grusveje og stier. Ruten går ud af Velhustedvej, forbi de nye boligkvarterer, over jernbanen og ind i Hareskoven. Efter en lille tur ind i Hareskoven går turen ind mod Kibæk i udkanten af skoven hele vejen tilbage.

Se ruten her

Ruterne på 6 og 9 km er markeret med plastik markeringsbånd.

Ruten på 4 km er markeret med små flag.

Se mere på Kibæk IF's hjemmeside her

Ved spørgsmål kontakt:

Leon Friborg Jeppesen på telefonnummer 25 29 72 76

Egon Vingtoft på telefonnummer 20108236


Ruterne vil være mærket op fra fredag den 5. marts 2021 kl. 7 til torsdag den 11. marts 2021 kl. 18.

Du kan vælge mellem en tur på 4,2 km eller 6,3 km.

Parkering og start er som udgangspunkt fra parkeringspladsen på den vestlige side af Sdr. Anlæg, Gl. Vejlevej, 7400 Herning.

Det er også muligt starte/parkere ved foden af Knudmosebjerget (indkørsel fra Chr. Ydes Vej) og ved Knudmose Hundeskov (indkørsel fra Messevejen).

Ruterne er tydeligt markeret, og der er sat km.-skilte op.

Vigtigt! Følg Covid-19 restriktioner - hold 2 meters afstand til andre og gå ikke for mange sammen.

Rutebeskrivelser
Start er fra en åbning i hækken på parkeringspladsen, hvor der går en sti ind i Sdr. Anlæg. Start er vist med et skilt.

Ruterne går fra parkeringspladsen ind i Sdr. Anlæg og rundt om "halvmånen" i anlægget, forbi legepladsen og rideskolen. Herefter drejes til højre ind i Knudmosen, hvor markeringsflag og pile følges. Undervejs krydses først Gl. Vejlevej og senere Chr. Ydes Vej.

Kort herefter drejer 4,2 km ruten skarpt til højre hen til foden af Knudmosebjerget. 6,3 km ruten fortsætter rundt om "bjerget". Ruterne mødes igen ved foden, og følges ad gennem mosen hen mod Herning Sky højhusene videre igennem mosen tilbage til parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg. Undervejs passeres Gl. Vejlevej og Chr. Ydes Vej i modsat retning.

4,2 km ruten kan gennemføres med barnevogn og på cykel. På 6,3 km ruten er en trampesti, som besværliggør barnevogne og almindelige cykler.

Hvis der er kræfter i overskud, kan det anbefales at tage en afstikker undervejs op på Knudmosebjerget for at nyde den fine udsigt herfra.

Rutens kontaktperson er Frits Jensen fra Herning Løbeklub, der kan kontaktes på 2292 4899. 

Du kan se mere om ruterne på Herning Løbeklubs hjemmeside. 


Pop-up gåruterne startes ud i Stakroge, hvor vi i samarbejde med Stakroge Borger- og Idrætsforening har lavet 3 ruter.

Du kan vælge mellem fire, otte eller 18 kilometer. Ruterne vil være tydeligt markeret fra fredag den 26. februar kl. 10 til torsdag den 4. marts kl. 18. De starter alle ved Stakroge Beboer- og Kulturhus, Stadion Allé 3 i Stakroge. 

4 km
Ruten går forbi den gamle station og følger jernbanesporet og går bag om Ilderhede kirke. Derefter går du gennem skov og kommer til Kratbanke og via skovstien forbi den gamle skole.

Næste stop er ved shelters og bålhytte, hvor en forfriskning kunne nydes. På det sidste stykke tilbage passerer du det gamle stadion, som i 2021 bliver forvandlet til Frugt- og Faunapark.

8 km
Ruten går forbi den gamle station og følger jernbanesporet og går bag om Ilderhede kirke. Derefter går du gennem skov og kommer til Kratbanke og via skovstien forbi Den Gamle Skole og Stakroge Fiskesø. Derfra går du videre ad mosestien (den gamle mælkerute til mejeriet). Turen fører dig igennem åbent landskab og ind i Stakroge by og tilbage til startpunktet.

18 km
Turen er for de mere erfarne og der er mulighed for toiletter og proviantering på turen. Vær opmærksom på, at denne tur ikke vil være mærket.

Alle ruterne kan gennemføres på cykel og med barnevogn.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Lone Gram Svendsen på telefon 23963403

Se mere detaljeret info om ruterne og kort her.


Dekorativt foto

Kontaktinfo

Mette Skærbæk Petersen
Projektleder
Tlf.: 22224372
Mobil: 22224372
Send e-mail til mette.skaerbaek@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.