Genstartspuljen - tiltag for frivillige 2021

Mange foreninger oplever, at de har mistet kontakten og følingen med deres frivillige under corona. Herning Kommune ønsker med dette tiltag at understøtte en god genstart af foreningslivet med fokus på den frivilliges betydning for at få medlemmerne tilbage.

Godkendte folkeoplysende foreninger indenfor Kultur og Fritidsområdet i Herning Kommune kan derfor ansøge om op til 10.000 kr. (max 200 kr. pr. frivillig) til et arrangement for tidligere og nye frivillige.

Det kan være frivillige bestyrelsesmedlemmer, trænere og instruktører samt ad hoc-frivillige, som var med før, under og måske efter corona, og som man gerne ser er med til genstarten af foreningsaktiviteterne.

Puljen på 350.000 kr. var forbrugt, men blev i august forhøjet med yderligere 250.000 kr. der kan søges fra 3. septmeber til 1. oktober 2021.

Der kan søges til arrangementer, hvor formålet er at samle de frivillige og give dem en god oplevelse af fællesskabet i foreningen og fremhæve deres vigtige rolle for foreningens medlemmer.

Eksempler kunne være:

 • Foredrag om fx motivation eller mental træning
 • Oplæg med fokus på faglighed - fx idræts input
 • Procesdag med ekstern konsulent med fokus på rekruttering og pleje af frivillige
 • Teambuilding
 • Sociale aktiviteter fx spisning
 • Prøv en ny sportsgren eller aktivitet
 • Aktivitetsdag
 • Udflugt

Man kan IKKE søge til:

 • Alkohol
 • Drift og underskud i foreningen
 • Transport
 • Materialer og nyt udstyr
 • Individuelle gaver til frivillige og medlemmer

Bestyrelsesmedlemmer i godkendte folkeoplysende foreninger i Herning Kommune kan søge puljen.

Puljen kan søges her på siden fra den 19. juli - 1. oktober 2021. Du finder ansøgningsskemaet her.

Der er løbende ansøgning og det er først-til-mølle. Der gives svar på ansøgningen senest fem hverdage efter, at den er modtaget hos Kultur- og Fritidsafdelingen.

Dokumentationskrav

Alle udgifter skal dokumenteres med bilag, og indsendes i en samlet mail til Mette Skærbæk, bekmk@herning.dk. Herefter kan midlerne udbetales.

Der vil blive udbetalt midler svarende til den reelle udgift, og der kan ikke dækkes for midler der overskrider det ansøgte beløb.

Vi udbetaler via jeres CVR. nr., som skal oplyses sammen med dokumentationen. For at I kan modtage tilskuddet, skal jeres forenings NemKonto være tilknyttet CVR. nr.


Aktiviteter

 • Baboon City - Teambuilding
 • Fodboldgolf
 • Go-kart
 • Cykeltur
 • Kanotur
 • Padel lounge
 • Stand up paddle
 • MTB-tur for alle
 • Herning Svømmehal eller DGI Huset

Oplæg/foredrag

 • Idrætsspecifikke input
 • Motivationsforedrag
 • Mentaltræning
 • Udviklingsproces med Idrætsrådet eller en DGI-konsulent
 • Rekruttering af frivillige
   

Eksempler på, hvad puljen har givet støtte til indtil nu

 • Secret escape Rooms
 • Fællesspisning
 • Fodboldgolf og spisning
 • Aktivitetsdag og fælles madlavning
 • Foreningsudvikling med ekstern konsulent
 • Teambuilding med lasergames i skoven og bålmad
 • Foredrag for frivillige
 • Bowling og spisning
 • Frivilligfest
 • Genstartsmøde og spisning for alle foreningens bestyrelsesmedlemmer
 • Idrætsfagligt input og spisning

Herning Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi skal nemlig, efter databeskyttelsesforordningens artikel 14, give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
kommunen@herning.dk
96282828
CVR: 29 18 99 19

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Behandling af dine personoplysninger:

• Vi behandler dine personoplysninger, for at kunne behandle din ansøgning. 

• Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Kontaktoplysninger.

• Vi henter kun personoplysninger om dig fra det udfyldte ansøgningsskema.

• Vi gemmer dine oplysninger i op til fem år i forhold til regnskab.

Dine rettigheder jf. Databeskyttelsesloven:

• Du har ret til at se de oplysninger vi behandler om dig.

• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

• Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig inden vores normale slettefrist indtræder.

• Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset.

• Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk


Dekorativt foto

Kontaktinfo

Mette Skærbæk Petersen
Projektleder
Tlf.: 22224372
Mobil: 22224372
Send e-mail til mette.skaerbaek@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.