Få 60+ tilbage i foreningerne

Corona har forhindret mange seniorer i at være aktive, og det har været svært at mødes. Nu åbner verden op igen og Herning Kommune vil gerne understøtte genstarten af foreningsaktivitet for 60+. Derfor udbyder vi en pulje til åbent hus-arrangementer i løbet af efteråret 2021.

Vi opfordrer til, at man holder åbent hus i uge 41, da Herning Kommune i den uge vil sørge for fælles markedsføring af tilbuddene fx i Herning Folkeblad og på sociale medier. Din forening skal blot være klar til at modtage nye medlemmer den dag, I har jeres sædvanlige aktivitet.

Puljen er i alt på 50.000 kr. Der kan søges op til 3.000 kr. pr. forening.

Puljen kan søges fra den 20. september 2021 til den 1. november 2021. Hvis dit arrangement ligger i uge 41, og du vil være en del af den fælles markedsføring, skal din ansøgning være godkendt senest den 1. oktober 2021.

Ansøgninger behandles løbende, og der kan forventes svar inden for 5 hverdage efter Kultur og Fritidsafdelingen har modtaget ansøgningen. Når puljen er opbrugt lukkes den, så det gælder først-til-mølle.

Der kan søges til et åbent hus-arrangement i efteråret hos seniorforeninger med Idræt om dagen eller andre aktiviteter i dagtimerne.

En forening kan søge et tilskud til:

  • Forplejning - kaffe, te og brød til eksisterende medlemmer samt gæster.
  • Foredrag, musisk indslag eller andet, der understøtter fællesskabet og sammenholdet.

Du sender en mail til Mette Skærbæk - projektleder for Bevæg dig for livet bekmk@herning.dk med følgende indhold:

  • Foreningens navn
  • Ansøgers navn og rolle i foreningen
  • Kort beskrivelse af det, I søger midler til samt dato for afholdelse
  • Anslået beløb, der ansøges om
  • Budget - herunder evt. egenfinansiering

Dokumentationskrav

Alle udgifter skal dokumenteres med bilag, og indsendes i en samlet mail til Mette Skærbæk, bekmk@herning.dk. Herefter kan midlerne udbetales.

Vi udbetaler via jeres CVR. nr., som skal oplyses sammen med dokumentationen. For at I kan modtage tilskuddet, skal jeres forenings NemKonto være tilknyttet CVR. nr.


Åbent hus handler om, at I lukker dørene op til jeres forening en dag, hvor I i  forvejen har aktiviteter. På den måde kan de besøgende nemt få et indtryk af, hvad jeres forening tilbyder. 

Puljetilskuddet giver mulighed for at servere en kop kaffe og et stykke brød til både de nuværende medlemmer og de besøgende. Midlerne kan også bruges til at krydre aktiviteten med et indslag under kaffen. Det kunne være et foredrag, et musisk indslag eller andet der understøtter fællesskabet og sammenholdet.

Ugen før åbent hus, vil foreninger der har søgt puljen få op til 30 stk. "Tag en ven med"- chokoladeæsker, som de eksisterende medlemmer kan bruge til at rekruttere gæster til åbent hus.

 


Herning Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi skal nemlig, efter databeskyttelsesforordningens artikel 14, give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
kommunen@herning.dk
96282828
CVR: 29 18 99 19

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Behandling af dine personoplysninger:

• Vi behandler dine personoplysninger, for at kunne behandle din ansøgning. 

• Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Kontaktoplysninger.

• Vi henter kun personoplysninger om dig ud fra den sendte ansøgning.

• Vi gemmer dine oplysninger i op til fem år i forhold til regnskab.

Dine rettigheder jf. Databeskyttelsesloven:

• Du har ret til at se de oplysninger vi behandler om dig.

• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

• Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig inden vores normale slettefrist indtræder.

• Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset.

• Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk


Kontaktinfo

Mette Skærbæk Petersen
Projektleder
Tlf.: 22224372
Mobil: 22224372
Send e-mail til mette.skaerbaek@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.