Bevæg dig for livet

Herning Kommune har lavet en aftale med DGI og DIF, hvor målet er at få flere borgere i bevægelse. Aftalen har fået navnet Bevæg dig for livet.

Herning Kommune, DGI og DIF har sammen indgået en 5-årig visionsaftale gældende fra 2020-2025.

Aftalens formål er at få flere borgere i bevægelse, og visionen er støttet af Trygfonden og Nordea fonden.

Visionsaftalen tager afsæt i 5 temaer:

  • Det skal være lettere at blive del af et aktivt fællesskab
  • Overgange mellem livsfaser og livssituationer
  • Engagerende fællesskaber og foreningsliv for alle
  • Bevægelsesglæde, kropsbevidsthed og motorik gennem hele livet
  • Rum og rammer

Læs hele visionsaftalen for Bevæg dig for livet.

Sådan gør kommunen

Kommunen har fået opgaven at sætte handlinger bag temaerne.

Det betyder kort fortalt, at vi skal have fat i de mest oplagte lokale aktører til at byde ind i de konkrete indsatser. Kommunen lægger med andre ord op til et samarbejde med det lokale erhvervsliv, foreningsliv og idrætstilbud.

I projektet er der desuden stor fokus på, at der skal arbejdes på tværs af forvaltninger i kommunen. Derfor er der nedsat både en administrativ og en politisk styregruppe, og større beslutninger vil blive behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Bevæg dig for livet har cirka 250.000 kroner årligt til indsatser. Midlerne fordeles efter følgende principper:

  • Pulje til nytænkende initiativer med fokus på nye aktiviteter for inaktive målgrupper. Du kan søge puljen til nytænkende initiativer her.
  • Vidensdeling og videnstilegnelse.
  • Uddannelse af aktører med formålet at aktivere nye målgrupper. Herunder foreningsudvikling.

Kontakt vores projektleder

Til at samle alle tråde i projektet, har Herning Kommune udpeget en projektleder.

Projektlederens rolle bliver at føre mennesker sammen, som kan være med til at skabe indsatser, der kan få flere borgere i Herning Kommune til at bevæge sig.

Der vil blandt andet blive lavet arbejdsgrupper, som kan give forskellige vinkler på den indsats, som sættes i gang.

Et eksempel kunne være at, medarbejdere fra en forvaltning i samarbejde med en forening og DGI/DIF eller andre eksterne interessenter sætter noget i gang.

Projektlederens rolle bliver her at facilitere at de mødes, følge op på gruppens arbejde og motivere samt til slut at evaluere indsatsen sammen med gruppen. 

Hvis du/din forening vil høre mere eller har en god idé til en indsats, er du meget velkommen til at kontakte projektlederen.

34642 Vejlekommune 02

Kontaktinfo

Mette Skærbæk Petersen
Projektleder
Mobil: 22224372
Send e-mail til mette.skaerbaek@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.