Museer

I Herning Kommune finder du et spændende udvalg af museer. De fortæller om egnens kulturhistorie. Kunstmuseer som HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum byder på unikke kunstoplevelser.

HEART Herning Museum

HEART Herning Museum viser dansk og international moderne kunst fra 1930'erne og frem til i dag.
Læs mere om HEART her: www.heartmus.dk

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum indeholder flere tusinde værker af COBRA kunstneren Carl-Henning Pedersen. Her finder du også en større samling af Else Alfelts værker.
Læs mere om Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum her: www.chpeamuseum.dk

Museum Midtjylland

Museum Midtjylland består af fem fysiske museer i Herning og Ikast-Brande kommuner. Som statsanerkendt museum forvalter Museum Midtjylland kulturarven i kommunerne igennem arkæologiske udgravninger, indsamling og bevaring af genstande fra forhistorien til i dag. Museets udstillinger bliver til på baggrund af selvstændig forskning i det indsamlede materiale.

Besøg Museum Midtjyllands hjemmeside.

Tekstilmuseet

Tekstilmuseet har til huse i den historiske industribygning Herning Klædefabrik. Museets udstillinger fortæller om tekstilindustriens historie i Midtjylland. En del af museet er et åbent værksted, hvor man onsdagen kan se klassiske trikotagemaskiner i sving.

Besøg Museum Midtjyllands hjemmeside.

Frilandsmuseet

Frilandsmuseet ligger bag bygningen, der engang husede Herning Museum. Her er 1800-tallets midtjyske landmiljø genskabt med bondegård, stald og stuehus med bindestue, smedje, kålhave og mange andre ting, der vækkes til live af det frivillige landsbylaug hver torsdag.

Besøg Museum Midtjyllands hjemmeside.

Herningsholm Museum

Herningsholm Museum er en gammel herregård - Hernings ældste bygning. Dets herskabelige lokaler rummer dels en samling af forfatteren Steen Steensen Blichers manuskripter og førsteudgaver og dels en udstilling om fire adelsmænd, der ejede Herningsholm og prægede området på forskellig vis.

Besøg Museum Midtjyllands hjemmeside.

Danmarks Fotomuseum

Museets faste samling viser udviklingen op gennem tiderne. Museet viser i deres galleri skiftende fotoudstillinger af danske og udenlandske fotografer.
Læs mere om Danmarks Fotomuseum: www.fotomuseum.dk

Søby Brunkulsmuseum

Museet viser arbejds- og dagligliv for de mennesker, der boede i Søby i brunkulsperioden fra 1940 til 1970. Her kan du se de 3 tdr. land i Søby med sandtipper og brunkulsgravning.
Læs mere om Søby Brunkulsmuseum: www.brunkulsmuseum.dk

Abildaa Brunkulsleje

Museet er startet af forhenværende brunkulsarbejdere. Formålet var at fortælle om livet i én af brunkulstidens store arbejdspladser.
Læs mere om Abildaa Brunkulsleje: www.brunkulsleje.dk

Hjemstavnshus Arnborg / infocenter

Lokalmuseum og naturcenter, der har fokus på egnens forvandling til et driftigt landbrugsområde. I museet finder du egnens gamle købmandsbutik, som delvis er reetableret.
Læs mere om Hjemstavnshus Arnborg / infocenter her: www.arnborg hjemstavnshus.dk

Skarrild-Karstoft Museum og lokalarkiv

Museet beskriver begivenhederne, da en engelsk bombeflyvemaskine blev skudt ned om natten den 27. august 1944.
Læs mere om Skarrild-Karstoft Museum og lokalarkiv her:
www.skarrild-karstoftmuseum.dk 

Trehøje Museum

Museet viser landbrugsredskaber og lokalt indsamlede ting. Disse er opsat i forskellige værkstedsmiljøer.
Læs mere om Trehøje Museum her:
www.trehoje-museum.dk

Den Gamle Smedie

Her kan du opleve det gamle smediehåndværk, og du kan se et stort udsnit af datidens værktøj.
Læs mere om den gamle smedie her:
www.den-gamle-smedie.dk 

Luftfoto heart museum