Jubilæumsfond

Se om I kan få tilskud til reparation og vedligehold af forsamlingshuset. Gælder kun huse, der ikke får støtte efter folkeoplysningsloven.

Tilskud gives som hjælp til selvhjælp til renovering, bygningsvedligeholdelse og bygningsforbedring. Der gives ikke tilskud til løst inventar og almindelig løbende vedligeholdelse.

Jubilæumsfondens sekretariat indkalder i december måned ansøgninger fra de forsamlingshuse, der er omfattet af støtteordningen.

Jubilæumsfondens sekretariat

By, Erhverv og Kultur, Rådhuset, Torvet 5, 7400 Herning.

 

Danske pengesedler og mønter

Kontaktinfo

Aase Andersen
Overassistent
Tlf.: 96288639
Send e-mail til bekaa@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.